Частната здравна застраховка е за лица,собственици на фирми, работещи на свободна практика, държасни служители, чиито годишен доход надхвърля 49 500 Евро.

Размера на месечната вноска при този вид застраховка не зависи от месечния доход, а се определя от различни критерии – например от здравословното състояние, възрастта, пола на застрахованото лице.

Разликата от държавната здравноосигурителна система е, че частната застраховка представлява договор с гарантирани услуги, които не могат да се променят от страна на застрахователното дружество до края на договора.

Mесечните вноски са предназначени само за застрахованото лице и не се поделят между всички застраховани в застрахователната компания, т.е., ако лицето не използва медицински услуги през определен период от време, месечните вноски се спестяват за него. Ако застрахованият не ползва никакви услуги от здравната застраховка, през следващата застрахователна година получава обратно пари от здравната каса.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: