Застраховка „Гражданска Отговорност“ е задължителна за всички държатели и ползватели на моторно-превозни средства.

Застраховката се сключва, за да обезщети имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица – в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата.

Застраховката е необходима в случай, че водач на МПС причини вреда на друг участник в движението, като обезщетява вредите, нанесени от водача.

Застраховка „Гражданска отговорност“ в Германия е задължителни по закон.

Ваш е избора дали да се застраховате срещу имуществени или неимуществени вреди, причинени от трети лица на Ващия автомобил.

За целта може да сключите Застраховка „Автокаско“ – Пълно или Частично.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: