Една от най-важните, препоръчителна за всеки гражданин, живеещ в Германия застраховка, е допълнителната застраховка за зъболечние. Този вид застраховка покрива голяма част от разходите, които държавните здравно осигурителни каси не покриват. Като цяло работата на зъболекаря се заплаща от държавните здравни каси. Но голяма част от допълнителните зъболекарски услуги и използването на специфични материали не се покриват изцяло и понякога е необходимо допълнително заплащане.
С този вид застраховка ще могат да се избегнат непредвидени заплащания за зъболекарски услуги и материали.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: