Здравната застраховка е една разумна и в същото време абсолютно необходима защитна мярка.

От 01.01.2009г. всеки човек,независимо от своето гражданство, постоянно живеещ на територията на Р. Германия, който работи по трудово правоотношение или има собствена фирма, с която извършва трудова дейност е задължен да се осигурява към някоя от немските здравни каси.

Избора е предоставен на гражданите, които могат да избират между Държавна здравна застраховка и Частна здравна застраховка.

Задължителната държавна здравна застраховка се основава на принципа на солидарност. Това означава, че всички застраховани заплащат еднакъв процент от застрахователната вноска и всички застраховани имат право на еднакво застрахователно обслужване, като не се взема в предвид здравословното им състояние, възраст и пол, а само месечните им доходи. В момента той е 15,5%.

Държавната здравна застраховна включва и семейна застраховка. При този вид е възможно само един член от семейството да работи и чрез него да се осигуряват здравно останалите членове на семейството (съпруга, респ. съпруг, деца, студенти)

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: