Ние ще се погрижим за сигурността на Ващата фирма срещу финансови последици от непредвидени събития.

За целта можем да Ви предложим най-подходящото покритие в съответствие с Вашите нужди, а след това ще сме на Ваше разположение при обслужване на вашите застрахователни договори за всякакъв вид кореспонденция и при уреждане на претенции. А Вие ще можете да се концентрирате изцяло върху развитието и благополучието на Вашия бизнес.

Застраховка Професионална отговорност – Betriebshaftpflicht – е всъщност Застраховка Професионална отговорност за юридически лица, предприятия, търговци, свободни професии, занаятчии и т.н. Целта е те да бъдат осигурени срещу евентуално причиняване на имуществени вреди от техни работници или служители при изпълняване на професионалните им задължения.

Тази застраховка е задължителна за лекари, счетоводители, брокери на недвижими имоти, нотариуси, адвокати, архитекти, строителни инжинери, финансови и данъчни съветници и други физически и юридически лица, за да могат те да практукуват своята професия.

Съществува голямо разнообразие от покрития, които в съответствие с дейността, имуществото и целите ще бъдат оптимално приложени.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: