Полезна информация при пътнотранспортни произшествия.

Пътнотранспортно произшествие по смисъла на немското законодателство е случайно събитие, в причинно-следствена връзка с пътното движение и опасностите, свързани с него, причинило имуществени щети и/или телесни повреди.

Не е задължително да е налице сблъсък между моторни превозни средства. При телесни повреди следва да се подаде оплакване.
Минималната граница при причинени имуществени щети е в размер от 20 до 150 ЕВРО.
Според международните разпоредби не съществува минимална граница при причинени имуществени щети при използване на градски транспорт.
В зависимост от вида на засегнатите участници в пътното движение, съществуват няколко вида пътнотранспортни произшествие – причинени от автомобили, мотоциклети, камиони, велосипедисти и пешеходци, също така и между пешеходци и леки автомобили или велосипедисти.

Най-честите причини за пътнотранспортни произшествия са:
– употреба на алкохол
– неспазване на дистанция
– рисково изпреварване
– неспазване на предимство
– неправилно включване в пътното движение, неправилно извършване на маневри – завои / обратен завой или на непозволено за това място.

При леки злополуки следва да се уведоми най-близкото полицейско управление. За осигуряване на безопасност както на участниците в произшествието, така и на останалите участници в пътното движение, следва автомобила да бъде загасен и всички хора да застанат на безопасно място отстрани на пътя.

При тежки злополуки се уведомява КАТ и се провежда разследване, за да се устонoви има ли виновно поведение. За целта се събират доказателства – свидетелски показания, изготвят се необходимите технически и медицински експертизи.

При леки нарушения наказанията са предупреждение или глоба. Размерът на глобата се определя по съответна тарифа – Bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog.

Умишленото причиняване на пътнотранспортно произшествие, с последвали имуществени вреди и телесни повреди е престъпление по немското законодателство. Наказанието е глоба или лишаване от свобода.

Kontakt

Ihr Name: (Pflichtfeld)
Ihre E-Mail (Pflichtfeld)
Ihre Telefonnummer
Betreff (Pflichtfeld)
Ihre Nachricht

Lesen Sie bitte vor dem Versand Ihrer Benachrichtigung die datenschutzrechtlichen Belehrungen und Hinweise und klicken Sie zur Bestätigung Ihrer Kenntnissnahme auf das nebenstehende Kästchen. Erst nach Lesen und Bestätigung der datenschutzrechtlichen Belehrung ist der Versand der E-Mail möglich.

Nachricht versenden: